รัฐเดินหน้าช่วยจ่ายน้ำมันดีเซล 2 เดือน ผ่าน “คนละครึ่ง” รอบใหม่ ดีเดย์พ.ค.นี้

0 Comments

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เผยถึงมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงานว่า การช่วยเหลือด้านพลังงานมีด้วยกันหลายมาตรการ หนึ่งในนั้นคือการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไว้ที่ 30 บาท/ลิตร ในเดือนเม.ย.2565 จากนั้นในเดือนพ.ค.-มิ.ย.2565 รัฐจะช่วยจ่ายราคาส่วนที่เพิ่ม 50% หรือช่วยคนละครึ่ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยเฉพาะภาคขนส่ง โดยใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

 

สำหรับมาตรการลดค่าครองชีพด้านพลังงาน โดยมีงบประมาณที่ภาครัฐช่วยเหลือรวมประมาณ 43,602 – 45,102 ล้านบาท มีรายละเอียดแยกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

ผู้ใช้น้ำมันดีเซล
• ตรึงราคาน้ำมันดีเซลที่ 30 บาท/ลิตร ในเดือนเม.ย. 2565 จากนั้นรัฐช่วยส่วนที่ราคาเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่ง
• ระยะเวลา เดือนเม.ย. 2565 ตรึงราคาที่ 30 บาท/ลิตร ส่วนพ.ค. และ มิ.ย. 2565 รัฐช่วยราคาส่วนที่เพิ่ม 50%
• วงเงินที่ใช้ เดือนเม.ย. 16,800 ล้านบาท เดือนพ.ค. 8,340 ล้านบาท เดือนมิ.ย. 8,000 ล้านบาท (อัตราชดเชย 8 บาทต่อลิตร ณ ราคาน้ำมันดีเซล 130 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล)
• แหล่งเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลดภาษีสรรพสามิต เงินอุดหนุน

ผู้ใช้ก๊าชหุงต้ม
• กำหนดราคาในเดือน เม.ย. 333 บาท/ถัง 15 กก. เดือนพ.ค. 348 บาท และ เดือนมิ.ย. 363 บาท
• ระยะเวลา 3 เดือน
• วงเงินที่ใช้ เดือนเม.ย. 2,400 ล้านบาท เดือนพ.ค. 2,130 ล้านบาท และเดือนมิ.ย. 1,850 ล้านบาท
• แหล่งเงิน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประมาณการผู้ใช้ 3.6 ล้านคน)
• เพิ่มส่วนลดซื้อก๊าชหุงต้มอีก 55 บาท/ 3 เดือน รวมเป็น 100 บาท / 3 เดือน
• ระยะเวลา 3 เดือน
• วงเงินที่ใช้ 200 ล้านบาท
• แหล่งเงิน งบกลาง สำนักงบประมาณ

ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ประมาณการผู้ใช้ 5,500 คน/เดือน หรือ 16,500 คน)
• ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม เดือนละ 100 บาท
• ระยะเวลา 3 เดือน
• วงเงิน 1.65 ล้านบาท
• แหล่งเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

 

ผู้ขับขี่มอเตอร์ไชค์รับจ้าง (ประมาณการ 157,000 คน)
• ส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สโชฮอล์ 5 บาท / ลิตร จำนวน 50 ลิตร/เดือน
• ระยะเวลา 3 เดือน
• วงเงิน 120 ล้านบาท
• แหล่งเงิน งบกลาง สำนักงบประมาณ

ผู้ใช้ก๊าช NGV ทั่วไป (318,000 ราย)
• คงราคาขายปลีก NGV ที่ 15.59 บาท/กิโลกรัม
• ระยะเวลา 3 เดือน
• วงเงิน 1,761 ล้านบาท (รวมช่วยเหลือผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนโครงการลมหายใจเดียวกัน)
• แหล่งเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนโครงการลมหายใจเดียวกัน
• สำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลมหายใจเดียวกัน (17,460 ราย) โดยยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม
• ระยะเวลา 3 เดือน
• วงเงิน 1,761 ล้านบาท (รวมการช่วยเหลือผู้ใช้ก๊าช NGV ทั่วไป)
• แหล่งเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ผู้ใช้ไฟฟ้า
• สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน มีส่วนลดค่า FT (ใช้ไฟฟ้าในราคางวดเดือน ม.ค.-เม.ย. 65)
• ระยะเวลา 4 เดือน
• วงเงิน 2,000-3,500 ล้านบาท
• แหล่งเงิน งบกลาง สำนักงบประมาณ

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy